Po stopách liberecké historie
zavedeme vás do tajemných zákoutí
Memoriae Loci, z.ú.

PAMĚŤ MÍSTA

Odhalte skrytá tajemství Liberce

Zavedeme Vás do tajemných zákoutí města, kde objevíte historické památky skryté před běžným zrakem a seznámíte se s místními legendami a příběhy, které jsou známy jen málokomu. Staňte se součástí skrytého světa Liberce a odhalte jeho pravou tvář.

Kameny zmizelých

V Československu došlo v prvních poválečných letech k výrazným změnám v oblasti politické, sociální a národnostní. Tyto proměny ve společnosti jsou zvláště patrné v pohraničních oblastech. Jedním z klíčových center pohraničí bylo město Liberec, které před okupací nacionálně socialistickým Německem patřilo mezi nejvýznamnější centra českých Němců. Po osvobození se charakter města výrazně změnil. Původní obyvatelstvo bylo až na výjimky vysídleno do některé z okupačních zón Německa a v rámci procesu osídlení pohraničí „nahrazeno“ obyvatelstvem slovanského původu. Díky tomuto procesu zmizeli původní němečtí obyvatelé a v důsledku válečných událostí i ti, kteří byli Norimberskými zákony označeny za židy, cíleně z „paměti“ města. Tento proces „zapomínání“ byl završen po únorových změnách roku 1948. Cílem projektu je tento deficit napravit.

Nadcházející akce

Naše plánované aktivity jsou koncipovány tak, aby vás inspirovaly, vzdělávaly a přiblížily vám historii města na dosud nevídané úrovni. Těšíme se na vaši účast

Připravujeme

V současné době pro vás připravujeme řadu aktivit. Mezi tyto aktivity patří historické procházky, které vás zavedou do minulosti a přiblíží vám příběhy a události, jež formovaly naše dějiny.

Připravujeme

Místo bude bude upřesněno.

Připravujeme

Čas bude upřesněn.

příběhy libereckých skautů

Ve jménu Lilie
aneb příběhy libereckých skautů

Ponořte se do fascinujících příběhů libereckých skautů, Zjistěte vše od jejich počátků přes soudní procesy v dobách komunismu. Odhalte, jak se skauting v Liberci vyvíjel a jaké klíčové momenty ho formovaly. Zjistíte více o významných událostech, osobnostech a výzvách, které formovaly skautský život v našem městě.

Nepřehlédněte

Zabýváme se pamětí míst, historických událostí a osobností, které nejenže utvářely historii, ale i dnes ovlivňují naši přítomnost. Naše stránky jsou plné zapomenutých příběhů a nových perspektiv, které vám přiblíží historii jako nikdy předtím.

Kauza Jaroslav Tomsa a spol. - soudní proces se členy Junáka

Soudní procesy – 50. léta

Přežila to jen Anna - životní příběh

Kameny zmizelých

Spolupracujeme

Připravujeme.

NEWSLETTER

Odběr novinek